Poznaj naszą ofertę usług doradczych oraz e-marketingowych i zobacz w jaki sposób możemy pomóc Twojemu przedsięwzięciu.

O Firmie

Spółka V-Systems Sp. z o.o. powstała celem realizacji synergicznych, złożonych i kompleksowych przedsięwzięć gospodarczych z szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego oraz usług teleinformatycznych m.in. w zakresie projektowania aplikacji 3D oraz wieloplatformowych portali WEB.

Ścisła współpraca dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw reprezentujących powyższe branże stanowiła główny czynnik, a obecnie motor napędowy umożliwiający Spółce zaistnienie na wysoko konkurencyjnym rynku usług z zakresu zaawansowanego doradztwa gospdodarczego, konsultingu i rozwiązań IT.

Partnerzy

Zarząd V-Systems Sp. z o.o.  dąży do zbudowania innowacyjnej struktury łączącej naukę ze światem biznesu i nawiązania ścisłej współpracy z partnerami strategicznymi reprezentującymi wysokoinnowacyjne branże. Celem owej współpracy jest realizacja projektów umożliwiających komercjalizację wiedzy i transfer technologii z uniwersytetów i wyższych uczelni do biznesu.

Prowadzimy rozmowy i negocjacje także z publicznymi instytutami naukowo-badawczymi, instytutem Polskiej Akademii Nauk. Przedstawicieli środowisk naukowych, badawczych, a także biznesowych serdecznie zachęcamy do kontaktu.

Marki i Inwestycje

Inwestujemy w marki i przedsięwzięcia o atrakcyjnej stopie zwrotu przy zoptymalizowanym poziomie ryzyka. W portfelu marek i inwestycji posiadanych przez V-Systems Sp. z o.o. znajdują się m.in. marka Miss oraz Mister Internetu, platforma Castingi.tv. Wiodącymi markami promowanymi przez Spółką są jej partnerzy strategiczni – FUERO Interactive oraz KLS Partners – Business Consulting, kluczowi partnerzy konsorcjum powoływanego celem realizacji projektów gospodarczych przez Spółkę na rzecz jej klientów.