Misja/wizja/strategia

Misją V – Systems Sp. z o.o. jest budowanie wartości Spółki oraz rozwój gospodarczy jej partnerów strategicznych. Powołana została celem realizacji projektów własnych, jak i realizowania złożonych i kompleksowych zleceń z zakresu doradztwa gospodarczegoteleinformatyki oraz E-marketingu.

Przy realizacji przedsięwzięć występuje jako lider lub wiodący partner konsorcjum każdorazowo powoływanego na rzecz realizacji każdego kolejnego projektu.

Strategią firmy jest realizowanie bardzo wysokiej jakości, złożonych projektów gospodarczych, umożliwiających zdobycie przewagi konkurencyjnej w obszarze profilu jej działania.