Profil działalności

  • 1.  Doradztwo gospodarcze
  • 2.  Analizy ekonomiczno – finansowe
  • 3.  Procesy restrukturyzacyjne
  • 4.  Nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne
  • 5.  E-marketing oraz e-PR,
  • 6.  Wizualizacje, aplikacje i gry 3D
  • 7.  Aplikacje mobilne