Zrealizowane projekty

V-Systems sp. z o.o. zrealizowało w Ostrołęce i Warszawie cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • „Szansa na lepszy start w jutro” (POKL.09.02.00-14-050/14)
  • „Szansa na lepszy start” (POKL.09.02.00-14-118/13)
  • „Fabryka szans jutra” (POKL.09.02.00-14-006/14)
  • „Fabryka Szans. Warszawa – Mediolan – Rzym” (POKL.09.06.02-14-309/14)

 

Projekt „Szansa na lepszy start w jutro” rozpoczął się 01.09.2013, a jego zakończenie miało miejsce 30.06.2015.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia w ZSZ nr 2 w Ostrołęce poprzez stworzenie dla 112 uczniów programu rozwojowego obejmującego współpracę z pracodawcami oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych wzmacniającego ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Partnerem Projektu jest Miasto Ostrołęka.

***

Projekt „Szansa na lepszy start” rozpoczął się 01.01.2014, a jego zakończenie miało miejsce 31.08.2015.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZSZ nr 2 w Ostrołęce poprzez stworzenie dla 50 uczniów programu rozwojowego obejmującego współpracę z pracodawcami oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych wzmacniającego ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Partnerem Projektu jest Miasto Ostrołęka.

***

Projekt „Fabryka szans jutra” rozpoczął się 01.06.2014, a jego zakończenie miało miejsce 31.08.2015.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie podniesienie jakości kształcenia w Technikum nr 4 i Szkole zawodowej nr 4 w Ostrołęce poprzez stworzenie dla 100 uczniów programu rozwojowego wzmacniającego kompetencji kluczowe i zawodowe podnoszący ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Partnerem Projektu jest Miasto Ostrołęka.

***

Projekt „Fabryka Szans. Warszawa – Mediolan – Rzym” rozpoczął się 01.07.2014, a jego zakończenie miało miejsce 30.06.2015.

Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) w wieku 18-64 lata z obszaru m.st. Warszawy, w tym minimum z 50 wykształceniem maksymalnie średnim w zakresie języka włoskiego i hiszpańskiego poprzez udział w edukacji formalnej potwierdzającej nabycie umiejętności na poziomie A.

 

Wszystkie projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego