Zrealizowane projekty

V-Systems sp. z o.o. zrealizowało w Ostrołęce i Warszawie cztery projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

  • „Mobilna szansa na przyszlość” (POWR.04.02.00-00-0093/15)
  • „Szansa na lepszy start w jutro” (POKL.09.02.00-14-050/14)
  • „Szansa na lepszy start” (POKL.09.02.00-14-118/13)
  • „Fabryka szans jutra” (POKL.09.02.00-14-006/14)
  • „Fabryka Szans. Warszawa – Mediolan – Rzym” (POKL.09.06.02-14-309/14)

Mobilna szansa na przyszlość

- Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe?

- Jesteś w wieku 18- 35 lat?

- Marzysz o stażu w Wielkiej Brytanii?

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie Fabryki Szans w ramach Działania 4.2 PO WER. Uczestnikami mogą być osoby z powiatu ostrołęckiego w wieku 18-35 lat, które nie pracują i nie uczą się. W ramach projektu oferujemy:

- uczestnictwo w 2-miesięcznych stażach w Wielkiej Brytanii (pokrywamy koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, zapewniamy opiekunów na miejscu)

- przygotowanie do wyjazdu w postaci darmowych kursów językowych, kulturowych oraz zawodowych

- wsparcie doradcy zawodowego oraz mentora w Wielkiej Brytanii, jak również kompleksowa pomoc doradcza po ukończeniu stażu.

Uczestnictwo w projekcie to możliwość zdobycia cennego doświadczenia na rynku pracy. Po powrocie ze stażu pomożemy Ci znaleźć pracę na rynku lokalnym.

Na zgłoszenia czekamy pod adresem projekty@v-systems.pl. Jeżeli jesteś zainteresowany napisz do nas – prześlemy niezbędne formularze rekrutacyjne, regulamin i udzielimy wszelkich dodatkowych informacji.

Więcej informacji pod nr telefonu 22 379 02 17.

Zapraszamy!!

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 46 osób w wieku 18-35 lat należących do grupy NEET z terenu powiatu ostrołęckiego poprzez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacji obejmującego doświadczenia zawodowe podczas staży zagranicznych na terenie Wielkiej Brytanii w okresie od 1.01.2016 do 31.12.2017 r.

Wyniku realizacji projektu zostaną wzmocnione kompetencje zawodowe uczestników projektu – głównie dzięki nabytym nowym umiejętnościom, aktualizacji umiejętności wcześniej nabytych w praktycznych działaniach w czasie stażu, zdobyciu doświadczenia zawodowego. Wzrosną także kompetencje kluczowe: językowe, przedsiębiorczości, a także kompetencje psychologiczne (wzrost wiary we własne siły, pewność siebie w obszarze zaw.). Dodatkowo dzięki mobilności ponadnarodowej uczestnicy jeszcze mocniej rozwiną swoje kompetencje zawodowe, gdyż przedsiębiorstwa przyjmujące na terenie Wielkiej Brytanii posiadają bardzo rozwinięte know-how w swych obszarach, dlatego uczestnicy zetkną się z zaawansowanymi procesami i technologiami.

Planowane efekty:

1. Liczba osób, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu – 46 osób (23 K i 23 M)

2. Liczba osób, które podniosły w sobie motywację do zatrudnienia oraz rozwinęły kompetencje psychologiczne – 50 osób (25 K 25 M)

3. Liczba osób z grupy zdefaworyzowanej, które nabyły kompetencje zawodowe lub kluczowe po opuszczeniu programu – 26 osób (13 K i 13 M)

 

Wartość projektu – 1 620 457,08 zł

Wkład Funduszy Europejskich – 1 568 137,08 zł

Organizator: V-Systems Sp. z o.o. (ul. Raabego 7/8, 02-793 Warszawa)

Partner Projektu: Miasto Ostrołęka

DOKUMENTY:

formularz rekrutacyjny

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie

***

Projekt „Szansa na lepszy start w jutro” rozpoczął się 01.09.2013, a jego zakończenie miało miejsce 30.06.2015.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie jakości kształcenia w ZSZ nr 2 w Ostrołęce poprzez stworzenie dla 112 uczniów programu rozwojowego obejmującego współpracę z pracodawcami oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych wzmacniającego ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Partnerem Projektu jest Miasto Ostrołęka.

***

Projekt „Szansa na lepszy start” rozpoczął się 01.01.2014, a jego zakończenie miało miejsce 31.08.2015.

Celem głównym Projektu jest podniesienie jakości kształcenia w ZSZ nr 2 w Ostrołęce poprzez stworzenie dla 50 uczniów programu rozwojowego obejmującego współpracę z pracodawcami oraz rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych wzmacniającego ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Partnerem Projektu jest Miasto Ostrołęka.

***

Projekt „Fabryka szans jutra” rozpoczął się 01.06.2014, a jego zakończenie miało miejsce 31.08.2015.

Celem głównym Projektu jest wzmocnienie podniesienie jakości kształcenia w Technikum nr 4 i Szkole zawodowej nr 4 w Ostrołęce poprzez stworzenie dla 100 uczniów programu rozwojowego wzmacniającego kompetencji kluczowe i zawodowe podnoszący ich zdolność do przyszłego zatrudnienia. Partnerem Projektu jest Miasto Ostrołęka.

***

Projekt „Fabryka Szans. Warszawa – Mediolan – Rzym” rozpoczął się 01.07.2014, a jego zakończenie miało miejsce 30.06.2015.

Projekt ma na celu podwyższenie kompetencji 120 osób (72 kobiet i 48 mężczyzn) w wieku 18-64 lata z obszaru m.st. Warszawy, w tym minimum z 50 wykształceniem maksymalnie średnim w zakresie języka włoskiego i hiszpańskiego poprzez udział w edukacji formalnej potwierdzającej nabycie umiejętności na poziomie A.

 

Wszystkie projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego